Registers

Onze register taxateurs voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en staan ingeschreven bij de registers:


NRVT

Het Nederlands Register van Vastgoed taxateurs is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid en jarenlange ervaring.  

VastgoedCert CRMT/SRT

De Stichting VastgoedCert, voortgekomen uit de voormalige vakbekwaamheidregisters van de Stichting Certificatie en Registratie Makelaar-Taxateurs o.z. (CRMT), de Stichting Register Taxateurs (SRT)  en de Stichting WOZ, is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars en taxateurs  in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. De stichting heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Het VastgoedCert-keurmerk is voor opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen. Zie ook: www.vastgoedcert.nl