Normen

Onze register taxateurs werken volgens de normen van:

Het taxatie Management Systeem voor commercieel vastgoed is een adequaat instrument om taxaties transparant uit te voeren. Het maakt taxaties van commercieel vastgoed inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Taxaties zijn gebaseerd op duidelijke richtlijnen en uitgangspunten en uitgevoerd door gecertificeerde, gekwalificeerde taxateurs die zich onderwerpen aan toezicht en tuchtrecht. Transparantie en uniforme uitgangspunten maken taxaties vergelijkbaar en toetsbaar.
Het TMI is een onafhankelijke stichting, die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt voor de commercieel vastgoed branche om de kwaliteit en transparantie te bevorderen.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen.

Lees meer op www.nwwi.nl

De Taxateurs Unie is een door St en V en NHG erkend, met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platvorm’ met aanvullende faciliteiten voor alle stakeholders. Om de kwaliteit van haar organisatie te borgen en inzichtelijk te maken aan haar relaties en stakeholders is de Taxateurs Unie ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Ook de ISO 9001:2008 addendum certificatie, ten aanzien van Taxatie Validatie Instituten is behaald.